Fotoalbum 2013-2014

Odenplan i januari 2013. Bilden tagen från Upplandsgatan österut mot Läkarhuset.

Sekantpålar i den stora gropen. I bakgrunden Gustav Vasa kyrka. Odenplan i april 2013.

Odenplan i april 2013. Bilden tagen mot öster från Upplandsgatan.

Odenplan i juli 2013. Här är arbetena med entrébyggnaden i full gång. Bilden taget österut. Stadsbiblioteket skymtar i fonden.

Odenplan i juli 2013.

Entrébyggnadens norra sida. Bilden tagen från Karlbergsvägen. Odenplan i maj 2014.

Odenplan i juli 2014. Bilden tagen från Upplandsgatan österut.

Odenplan i juli 2014.

Första ingången i nya entrébyggnaden har öppnat. Ingången vetter mot Karlbergsvägen. Odenplan i juli 2014.

Interiör från ingången i entrébyggnaden. Odenplan i juli 2014.

Plattsättning på entrébyggnaden. Odenplan i juli 2014.

Ingången som vetter österut, ännu inte öppnad. Odenplan i juli 2014.

Odenplan i oktober 2014. Entrébyggnaden växer fram. Bilden tagen mot väster med Gustav Vasakyrkan i fonden.

Här monteras den stora kranen ner. Bilden tagen från ett av husen på Karlbergsvägen. Gatan tvärs över bilden är Odengatan, och korsningen med Upplandsgatan syns till höger. Odenplan i oktober 2014.

Den stora gropen mot kyrkan till fylls igen. Cykelgaraget och rampen till det är under byggnad (syns i fonden). Bild togs från ett av husen på Karlbergsvägen. Odenplan i oktober 2014.