Fotoalbum 2011-2012

Odenplan i februari 2011. Bilden tagen från Upplandsgatan österut. Stadsbiblioteket skymtar i fonden.

Odenplan i mars 2011.

Odenplan i maj 2011.

Högt uppe i kranen sitter han som styr. Bild från Odenplan sommaren 2011.

Odenplan i maj 2011. Vy från Karlbergsvägen mot Läkarhuset.

Den gamla entrén till tunnelbanan rivs. Odenplan i maj 2011.

Bilden tagen från platsen framför kyrkan österut mot Odenplan. Så här kommer det att se ut även i fortsättningen om man inte stänger av denna del av Upplandsgatan och skapar "Piazza Odenplan". Maj 2011.

Gropen i Odenplans västra del mot kyrkan. Odenplan i maj 2012.

En kväll i augusti/september 2012. Bilden tagen från Upplandsgatan österut mot Läkarhuset och Stadsbiblioteket. Odenplan i aug/sept 2012.

Odenplan i sept 2012.