Fotoalbum

Förslag från arkitekterna Anders Johansson och Kjell Torstensson ur boken "Gatuvisioner – idéer för en grön och levande innerstad” utg. av Stockholms stad 1994.

Förslag från arkitekterna Anders Johansson och Kjell Torstensson ur boken "Gatuvisioner – idéer för en grön och levande innerstad” utg. av Stockholms stad 1994.

Förslag från arkitekterna Kjell Forshed och Sture Koinberg ur boken "Gatuvisioner – idéer för en grön och levande innerstad” utg. av Stockholms stad 1994.

Förslag från den s.k. Arbetskresten, en grupp personer som anmält sitt intresse för att medverka. 3 är Karlbergsvägen, 5 är Odengatan. Siffrorna 1,2 och 4 gäller förslag som fontän, servering o.d. på torget. Ur boken "Gatuvisioner – idéer för en grön och levande innerstad” utg. av Stockholms stad 1994.

Förslag från den s.k. Arbetskresten, en grupp personer som anmält sitt intresse för att medverka. Här syns kyrkan bara lite grann längst till vänster i bild. Upplandsgatan går lodrätt framför. Ur boken "Gatuvisioner – idéer för en grön och levande innerstad” utg. av Stockholms stad 1994

Förslaget att utvidga Odenplan till Gustav Vasa kyrka och skapa "Piazza Odenplan" är inte nytt. På 1990-talet genomfördes ett projekt där arkitekter och boende diskuterade idéer för en grönare och mer levande innerstad. Här lämnades förslag på hur man skulle kunna förnya Odenplan och utforma torget genom att stänga av Upplandsgatan framför kyrkan och låta denna del ingå i torget. I dag är det många som skulle önska att Piazza Odenplan verkligen genomförs nu när man ändå håller på med så mycket arbete för Citybanans pendeltågsstation på Odenplan. Att lägga om de busslinjer som trafikerar den lilla del av Upplandsgatan som det handlar om är självklart inte något som bör ta mycket tid i anspråk. Läs mer på sidan Piazza Odenplan.

Här visar vi de förslag på utformning av Odenplan som togs fram och som finns beskrivna i boken ”Gatuvisioner – idéer för en grön och levande innerstad” , utgiven av Stockholms stad 1994. Det är dels förslag från arkitekter, dels ett förslag framtaget av en grupp personer som anmält sitt intresse för att medverka - s.k. Arbetskretsens förslag. Idéerna i dessa förslag går givetvis inte att genomföra till fullo nu eftersom alla träd som tidigare fanns på Odenplan har tagits bort, ny entré till tunnelbanan och pendeltåget ska göras osv. Men bilderna kan ge en uppfattning om hur fint det skulle kunna bli om man drog fram torget till kyrkan.