Fotoalbum

På den över hundra år gamla kastanjen sitter ett plakat med texten "Rädda mig!" Banverkets personal tog bort plakatet, men det sattes dit ett nytt plakat med samma text flera gånger. Bilden tagen mot Karlbergsvägen i januari 2010. Den gamla tunnelbanenedgången "betongvingen" skymtar i bakgrunden.

Arborister klättrar i träden och sågar ner grenar med motorsåg. Odenplan i januari 2010.

Lindarna ska bort! Arborister i arbete. Odenplan i januari 2010.

Det här var en gång en stor och vacker lind. Odenplan i januari 2010.

Först lämnas höga "stubbar" av lindarna. Snart är också de borta. Odenplan i januari 2010.

Här är torget med Gustav Vasa kyrka i fonden. Odenplan januari 2010.

Den 28 januari fälldes de två återstående stora träden: den över 100 år gamla kastanjen och den sista av de stora lindarna. Plakatet med texten "Rädda mig" som suttit på kastanjen är nedstucket i snön till höger i bilden. Odenplan januari 2010.

Kastanjen. Odenplan januari 2010.

Odenplan från väster 4 februari.

Odenplan från väster 6 mars. Staketet i förgrunden finns framför kyrkan.

Odenplan 15 mars 2010. Husen till vänster ligger efter Karlbergsvägen.

Odenplan från öster 8 april 2010. Gustav Vasa kyrka i bakgrunden.

Utfarten från byggarbetsplatsen ut på Upplandsgatan. Odenplan 8 april 2010.

Odenplan 14 maj 2010. Gustav Vasa-kyrkan skymtar i bakgrunden.

Upplandsgatan 27 maj 2010. Det blir rätt trångt ibland! Bilden tagen från Upplandsgatan mot öster. Läkarhuset skymtar i fonden till vänster.

Den 20 januari 2010 började Banverket fälla träden på Odenplan. Här är först några bilder från den dagen. När dagen var över fanns bara två av de större träden kvar - kastanjen och en lind. Den 28 januari fälldes kastanjen och linden.

Nya bilder läggs in här efter hand.

Klicka för större bild.