Odenplansgruppen - med hjärtat i Vasastan
Om oss

Vi är ett nätverk av människor som bor i Vasastan i Stockholm och är engagerade i hur vår stadsdel ska utvecklas och utformas framöver. Vi har ett nyhetsbrev som vi skickar ut till dem som är intresserade av att följa vad som händer. Senaste nyhetsbrevet hittar du på första sidan Odenplansgruppen - Senaste nytt.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Skriv till odenplansgruppen@gmail.com

Sveriges näst största järnvägsstation förläggs nu till Odenplan. Alternativ till Odenplan har funnits, alternativ som skulle ha skonat miljö, sparat kostnader och gett bättre fungerande kollektivtrafik. Dessa alternativ utreddes aldrig trots att det är ett krav enligt gällande miljölagstiftning. Trafikverket (tidigare Banverket) har fortsatt med planering och projektering, och under 2010 fälldes alla träden på Odenplan och gräv- och byggarbete inleddes.

Vi i Odenplansgruppen kommer att fortsätta att bevaka byggarbetena på Odenplan och hur planerna på en eventuell gång med butiker under torget utvecklas. Vi bevakar också frågan om en kommande förbindelse mellan Odenplan och Norra Station/Karolinska sjukhuset – spårvagn eller tunnelbanelinje.

Vi ska också arbeta för att Odenplans utformning efter färdigställande av pendeltågsstationen ska bli så bra som möjligt. Det handlar om att utveckla Odenplan till en mer attraktiv stadsmiljö - en mötesplats med planteringar, vacker belysning, kaféer, torghandel m.m. En lösning som vi vill arbeta för är att förlänga torget genom att binda samman det med kyrkan. Det skulle göra platsen betydligt vackrare och dessutom minska känslan av trafikplats. Vi kommer att arbeta för att åstadkomma ett medborgarförslag för utformning av torget.

Nu jobbar vi vidare inom Odenplansgruppen! Vill du vara med i nätverket är du välkommen att kontakta oss!

Så började vi

Nätverket, som då kallades ”Stoppa gallerian vid Odenplan”, bildades i september 2007 för att vi ville protestera mot den stora galleria som planerades under Odenplan i samband med byggandet av pendeltågsstationen.

Gensvaret blev mycket stort. Vi samlade in totalt ca 17 500 namnunderskrifter mot gallerian. Listorna har vi lämnat till Stockholms stadsbyggnadskontor. – Stort tack till alla som stöttat oss!

I januari 2008 kom beskedet att politikerna stoppar gallerian. Om varför vi ville stoppa gallerian och om hur vi arbetat med olika aktioner, skrivelser m.m. kan du läsa här. Aktionerna mot gallerian blev mycket uppmärksammade och bidrog till den debatt som nu pågår om hur vår stad ska se ut. Senare planerade man återigen för en galleria under Odenplan, i ett plan denna gång, inte i tre, men lika stor till utbredningen. Också denna galleria har nu "lagts till handlingarna", och man har istället diskuterat om det ska finnas en gång med butiker under Odenplan.

Under arbetets gång inriktade vi oss inom gruppen alltmer på att lyfta fram alternativ till placering av stationen vid Odenplan. I dag - 2010 - när det står klart att det är vid Odenplan stationen ska ligga arbetar vi för att byggarbetena ska utföras med minsta möjliga störning för människor som bor, arbetar eller rör sig vid Odenplan och minsta påverkan på miljön. Vi arbetar också för en utveckling av det nya Odenplan (läs sidan Tankar om Odenplan - 2009). Du är välkommen att vara med och hjälpa till!