Om gallerian 2007
En galleria i tre plan under Odenplan planerades 2007


Lördag 12 januari 2008 kom beskedet att gallerian i tre plan stoppats. Här är den beskrivning som vi gjorde 2007 av konsekvenserna av den galleria som då planerades men som nu alltså inte kommer att byggas.

Kommentar januari 2009: Nu planerar man åter en galleria under Odenplan i samband med byggandet av en pendeltågsstation för Citybanan. Denna galleria planeras vara i ett plan men till utbredningen lika stor som den i tre plan. Flera av konsekvenserna av den större gallerian som vi beskrivit här nedan gäller även för den som nu planeras. Galleriaexploatör för den nya gallerian är Centrum Terre AB. Läs mer på sidan 
Alla byggen .  


Beskrivning från 2007:
Banverket och galleriaexploatören Rodamco Projekt AB vill låta motorsågen gå på Odenplan. Alla träd ska bort och Odenplan ska grävas upp ända fram till kyrkomuren!

En underjordisk galleria i tre plan planeras under Odenplan i samband med att man bygger Citybanans pendeltågsstation. Stockholms Stad har tecknat avtal med Rodamco, en av världens största centrumförvaltare, om gallerian. Ärendet är nu föremål för så kallat "samråd". Det innebär att vi har chansen att säga vad vi tycker!
 

VISSTE DU DETTA OM KONSEKVENSERNA AV GALLERIABYGGET?   

 • Att alla träd på Odenplan, samt delar av närliggande Odengatan och Karlbergsvägen, måste huggas ner
 • Att det finns risk för sättningar i husen. Många hus runt Odenplan står på lera och är känsliga för förändringar i grundvattnet, men särskilt känsliga är de hus som står på träpålar
 • Att 60 lastbilstransporter/dag krävs för att försörja den färdiga gallerian
 • Att nya träd endast kan vara små eftersom jordskiktet ovanför gallerian blir för grunt
 • Att risken är stor att småaffärer runt Odenplan försvinner och därmed också den unika småstadskaraktär som området har 

VISSTE DU OCKSÅ DETTA?

 

 • Att den uppgrävda delen av Odenplan tredubblas, jämfört med om man endast bygger Citybanan
 • Att Odenplan blir ett öppet sår i minst 6 år
 • Att lastbilstransporterna ökar med 90/dag i 2,5-3 år
 • Att bullerstörningarna kommer att bli betydande
 • Att om skador uppstår måste fastighetsägaren visa vem som orsakat dem, galleriabygget (Rodamco) eller Citybanan (Banverket)
 • Att avspärrningarna under byggtiden liknar dem som drabbade St Eriksplan vid garagebygget för några år sedan. Butikerna vid St Eriksplan fick kraftiga intäktsbortfall och flera gick i konkurs
 • Att ingen ersättning betalas till butiker och fastighetsägare för förluster under byggtiden
Aktioner 2007

17 500 namnunderskrifter mot gallerian
På lördagarna samlade vi namnunderskrifter mot gallerian. Ca 11.500 namnunderskrifter överlämnades till Mikael Söderlund (m), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, före deras möte i Tekniska Nämndhuset, den 29 november. I januari 2008 hade vi totalt ca 17.500 underskrifter. Alla listor med namn lämnades in till Stockholms stadsbyggnadskontor.

Vi visade rött!
För att visa vår tysta protest hängde vi ut röda tygstycken genom våra fönster ut mot gator och Odenplan. Rörelsen växte och för varje dag såg vi fler röda tygstycken som vajade på husfasaderna.

Butiker och serveringar visade också rött genom att sätta upp rött anslag med "Värna Odenplan", många hade också listor att skriva på.
Den 24 november 2007 hade Vi i Vasastan räknat till ca 300 röda tygskynken i Vasastan!

Facebook
Två grupper startade på Facebook inriktade på att stoppa gallerian: "Rädda Odenplan" och "Stoppa gallerian på Odenplan".