Tankar om nya Odenplan - 2009
Så vill vi ha Odenplan

Så här beskrev vi våra tankar om Odenplan i april 2009, dvs innan bygget av pendeltågsstationen drogs igång, alla träden sågades ner och hela byggplatsen plankades av osv. Även här finns tanken om att utvidga torget till kyrkan. Läs mer på Piazza Odenplan.


Odenplansgruppens vision är att Odenplan ska utvecklas som mötesplats och torg. I förhållande till dagens Odenplan innebär detta att göra Odenplan till en mer attraktiv stadsmiljö och minska känslan av att enbart vara en trafikplats. Detta kan ske genom att avskärma någon del med ett näringsställe i stil med t.ex. dem i Kungsträdgården. Samtidigt är det viktigt att Odenplan fortsätter att vara en öppen plats där det är lätt att röra sig. Stora träd och annan växtlighet ska finnas för att absorbera koldioxid och naturligtvis för att det bidrar till att göra platsen vackrare och trivsammare. Träd fungerar dessutom som en avskärmning mot trafiken.

Odenplan är ett ganska litet torg, och det ska fylla många funktioner. Torget skulle med fördel kunna utökas genom att bindas samman med kyrkan. Det skulle göra Odenplan till en vackrare plats. Kanske kan man ha ett kafé eller en servering av något slag under de stora träden i denna västra del av torget, som i dag är mindre använd än resten. På det sättet skulle torget göras mer levande.

Odenplan ska vara en mötesplats. Man ska kunna röra sig fritt på torget, hålla möten, skolklasser ska kunna ordna loppmarknad för insamling till skolresa, man ska kunna ha tillfälliga utställningar sommartid m.m. Torget ska vara trivsamt utformat, man ska tycka om att träffas här. Ett kafé eller annan form av servering bör finnas. Det ska också finnas vackert utformade regn- och vindskydd, bekväma parkbänkar eller annan form av sittplatser, mycket god och vackert utformad belysning, planteringar, eventuell vattenkonst, snygga papperskorgar m.m. Ytbeläggningen på torget ska vara vacker och helst av ett slag som motverkar halka vintertid. Torget ska städas väl, belysning, sittplatser, regnskydd m.m. ska hållas i gott skick och planteringar skötas regelbundet för att öka trivseln.

Odenplan ska vara en handelsplats med torghandel som blommor, grönsaker och frukt, och inslaget av torghandel får gärna bli större. 

Odenplan ska vara en väl fungerande trafikplats. Här ska finnas gott om utrymme för resande som byter mellan olika trafikslag, det ska vara lätt att röra sig över torget och vid busshållplatserna ska regnskydd och sittplatser finnas. Utrymme för parkering av cyklar och uppställning av stadens uthyrningscyklar bör finnas i närheten av torget och utformas så att cyklarna kan ställas prydligt.

Odenplans omgivningar ska vara en blandning av bostäder, småskalig handel och service, kaféer och restauranger, kulturinstitutioner som kyrka, teater, bibliotek o.d. Även i fortsättningen ska bostäderna dominera. Samtidigt ser vi gärna en ökning av det småskaliga butiksutbudet som ju är så viktigt för områdets karaktär. Antalet kontor och verkstäder bör däremot begränsas.

Texten inlagd 2009-04-04, uppdaterad 2011-05-04.