Odenplansgruppen - Senaste nytt
Ingen toalett på Odenplan!
Nyhetsbrev nr 40
2017-05-11

I sommar öppnar Citybanan och Odenplan blir Sveriges näst största tågstation vad avser antalet resande. Många rör sig redan i dag på torget. Människor byter mellan bussar och tunnelbana, hyr cyklar, handlar i varustånden, solar på Soltrappan eller sitter på de fasta bänkarna på torget. Toalett ska enligt stadens planer dock inte vara tillgänglig på Odenplan, varken ovan eller under jord. De som behöver använda toalett måste lämna torget, vänta på grönt ljus och gå över till andra sidan av Karlbergsvägen där stadstoaletten ska stå. Det gäller även dem som t.ex. ska byta mellan tunnelbana och pendeln och behöver gå på toaletten: upp på torget och över gatan måste man! En obegripligt dålig placering.

Förslaget från Trafikkontoret är att anlägga en enstaka toalett placerad i en nuvarande parkeringsficka intill en av sekelskiftesfasaderna på Karlbergsvägen. Ett helt stort torg finns med plats för toaletter. Det är där toaletter behövs, inte på Karlbergsvägen. Men man avser alltså att klämma in en ynka toalett vid en trottoar där det redan är trångt mellan uteserveringar och trafik till fastigheter och tunnelbanenedgångar. Eftersom gatumarken där toaletten byggs är allmän plats föreskriver lagen att platsen ska vara tillgänglig och användbar och betonar särskilt att även personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda toaletten och röra sig på platsen. Det är också en fråga om trafiksäkerhet, dels att människor som vill gå på toaletten måste korsa en trafikerad gata, dels att byggnaden kommer att stå ganska nära en korsning. Sikten försämras för alla som rör sig längsmed denna del av Karlbergsvägen.

Flera offentliga toaletter behövs på Odenplan
Självklart måste själva Odenplan förses med flera offentliga toaletter, både ovan och under jord. Resenärer som byter tåg ska inte behöva åka till T-centralen för att besöka toalett. Resenärer som passerar uppe på torget ska inte behöva korsa trafikerade Karlbergsvägen för att köa till en enda toalett.

Stadens mål med den utökade kollektivtrafiken har varit att spara resandetid, speciellt vid byten. Av detta skäl men också av säkerhetsskäl har staden koncentrerat omstigningar till själva torgytan. En mycket klok princip, som staden nu plötsligt frångår.

Möjligheter finns både ovan och under jord
Man skulle kunna bygga toaletter i gaveln på den planerade kafébyggnaden, vid gaveln av stationsbyggnaden eller vid torghandeln där man nyligen grävt för vatten och avlopp. Under jord finns utmärkta möjligheter att göra en större, bemannad toalettanläggning i den planerade gångtunneln under Odengatan. Annars är biljetthallen det ställe där flest resenärer förväntar sig toaletter.

Planeringsmiss och estetik?
I Odenplansgruppen har vi i olika sammanhang efterlyst övergripande planering både vad gäller det trafikkaos alla befintliga och planerade bussar föranleder, men också utformning av torget. Odenplansgruppen har lyft toalettfrågan ett flertal gånger och staden har svarat att toaletter kommer att finnas tillgängliga i t-banans biljetthall, att toalett ska rymmas inne i kafébyggnaden, att en stadstoalett ska byggas på trottoaren på Odengatan intill kyrkogårdsmuren. Varför har man ändrat sig nu?

Förklaringen till den nya placeringen är delvis estetisk uppger staden. Toaletten är tydligen för ful att placeras på torget! Estetiska hänsyn går före tillgänglighet för dem som toaletten är till för.

Vi efterlyser en redogörelse från ansvariga om hur staden tänker lösa detta grundläggande mänskliga behov - att kunna gå på toaletten, trots att man åker kommunalt!

Odenplansgruppen - med hjärtat i Vasastan

Texten inlagd 2017-05-11